Privacy

Privacyverklaring CREQ BV

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
CREQ BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CREQ BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CREQ BV verstrekt. CREQ BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor- en achternaam

  • adresgegevens

  • telefoonnummer

  • e-mailadres

  • IP-adres

 

WAAROM CREQ BV GEGEVENS NODIG HEEFT
CREQ BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan CREQ BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van onze diensten


HOE LANG CREQ BV GEGEVENS BEWAART
CREQ BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Type gegevens - Bewaartermijn

Contactformulier - Max. 1 jaar

Inschrijving Nieuwsbrief - Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

CREQ BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CREQ BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van CREQ BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CREQ BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
CREQ BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. (https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan CREQ BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

CREQ BV heeft hier geen invloed op.

CREQ BV heeft Google geen toestemming gegeven om via CREQ BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@domeinnaam.nl. CREQ BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-05-2018 13:00:00.


BEVEILIGEN
CREQ BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CREQ BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CREQ BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CREQ BV op via onderstaande contactgegevens

 
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


CONTACTGEGEVENS CREQ BV
CREQ BV
Delftsewallen 260
2712 AS Zoetermeer
Tel: 079-3162591
info@creq.nl