Nieuws

Procesoptimalisatie bij HSPO Zorgpunt

Het inrichten van een elektronisch cliëntdossier (ECD) en het opleiden van medewerkers daarin is één ding, maar daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar de wijze waarop het proces is ingericht. Hierin kunnen vaak goede verbeteringen worden bereikt!

HSPO Zorgpunt werkt al enige tijd met Ons van Nedap en wil nu graag de procesinrichting van het roosteren, plannen, en de urenregistratie samen met Creq tegen het licht houden om na te gaan of hierin verbeteringen te bereiken zijn.


De eerste stappen zijn gezet. De afgelopen periode heeft Creq samen met HSPO in kaart gebracht hoe de huidige processen van HSPO zijn ingericht en welke knelpunten hierin worden ervaren. Het hele proces rondom urenregistratie is in kaart gebracht door middel van interviews met diverse functionarissen en een analyse op de huidige inrichting in Ons.

Aan de hand van de inventarisatie van knelpunten wordt het voorstel tot optimalisatie uitgewerkt. Dit voorstel is gebaseerd op o.a. best practices en de CAO-bepalingen. Het leidt tot beleid en een gewenste procesinrichting. Vervolgens wordt samen met HSPO bepaald hoe de nieuwe werkwijze geïmplementeerd gaat worden. Het zijn kortcyclische trajecten om in stappen het volledig proces te optimaliseren.Recente blogposts

Alles weergeven

E: info@creq.nl

T: 079-3162591

Delftsewallen 26

2712 AS Zoetermeer

  • White LinkedIn Icon

© 2018 BY CREQ