Over Creq

Creq is een adviesbureau gespecialiseerd in de begeleiding van (ICT) veranderingstrajecten en projectmanagement in de zorg. Creq richt zich met name op de “care”, de zorg voor ouderen, mensen met een beperking, jeugdzorg, maatschappelijke dienstverlening etc. Ons kantoor staat in Zoetermeer, maar Creq heeft opdrachten door heel Nederland.

 

Het zorgstelsel in Nederland is aan flinke veranderingen onderhevig mede vanwege de explosieve stijging van de zorgkosten. Dit heeft grote en complexe gevolgen voor alle spelers in de zorg. In alle ontwikkelingen is er een cruciale rol voor de informatietechnologie. Denk aan de grotere rol voor elektronische dossiers in het methodisch werken, zorgtechnologie in de cliëntenzorg, nieuwe technieken voor planning, zorgregistratie en -verantwoording, betere stuurinformatie en de (informele) communicatie tussen professionals, cliënten, verwanten, mantelzorgers, vrijwilligers en samenwerkende instellingen.

Creq is expert op het gebied van deze ontwikkelingen. Wij worden enthousiast van het implementeren van deze IT voorzieningen zodanig dat de cliënt, de verwanten en de professionals daar gelukkig van worden. Wij hebben met onze adviseurs daartoe een goede mix van verschillende disciplines en senioriteit.

 

Wij hebben ervoor gekozen een generieke specialist te zijn. Ons specialisme is de zorg. We zijn generiek, omdat we daarbinnen het hele veld van informatievoorziening en ICT tot ons aandachtsgebied rekenen. Wij helpen bij informatiemanagement- en architectuurvraagstukken, pakketimplementaties (ECD, financiëel, (e)HRM, MIS) en technologische innovaties: methodisch verantwoord en zorginhoudelijk up-to- date.

Kenmerkend voor onze stijl en aanpak is:

 • Persoonlijke benadering - Wij geloven heel erg in een aanpak waarin we nauw samenwerken met onze klanten. In een goede sfeer en open dialoog, met de nodige enthousiaste, gaan wij samen de verantwoordelijkheid aan en ontstaan de beste resultaten.

 • Mix van theoretisch verantwoord en resultaatgerichtheid - Wij maken graag gebruik van resultaten van wetenschappelijk onderzoek, conceptuele modellen en referentie-architecturen. Die helpen om de gedachten te structureren en richting te geven. Maar ze moeten bijdragen aan het uiteindelijke resultaat. Dat staat voorop: met elkaar goed nadenken en komen tot een hanteerbaar resultaat waarmee u verder kan.

 • Multidisciplinair - De vraagstukken op het gebied van zorg en ICT vragen input van diverse disciplines van zowel u als Creq. Wij werken met een multidisciplinaire samenstelling in ons bureau, zodat we de verschillende vraagstukken in zijn geheel kunnen oppakken. We brengen ICT-architectuur expertise, bedrijfskundige kennis en ervaring op het gebied van zorginhoud, kwaliteit en change management in.

 • Focus op implementatie - Wij vinden het belangrijk dat een gekozen oplossing niet alleen functioneel, technisch werkend en passend moet zijn maar ook werkbaar voor de medewerker en implementeerbaar voor de organisatie. Reeds in de selectiefase beoordelen wij ICT-oplossingen hierop.

Op basis van onze dagelijkse adviespraktijk hebben we de ervaring en kennis in huis, die essentieel is voor de uitvoering van uw opdracht.

Deze afbeeling geeft en overzicht van het project verloop.

Visie

 

ICT in Zorg

De gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit. Door de grote zorgvraag, waar wij allemaal in de samenleving mee te maken krijgen, is dat echter een hele uitdaging.

Digitalisering is belangrijk om succesvol te zijn: minder vaak naar het ziekenhuis, langer thuis blijven wonen, zelf participeren in je eigen zorgproces, regie over je gezondheid en hierdoor betere resultaten. Informatietechnologie is vooral effectief wanneer we zorggegevens veilig en betrouwbaar delen. Met professionals, vrijwilligers, verwanten en de cliënt zelf.

Dit vraagt om:

 • de basis op orde;

 • goede functionaliteit;

 • synergie door integratie;

 • ontsluiten op de werkplek;

 • optimaal benutten van mogelijkheden;

 • minder administratie;

 • meebewegen naar de toekomst.

Thema’s
Creq werkt aan belangrijke thema’s om dit te realiseren:

 • Nieuwe digitale werkomgevingen
  “Ik-hier-dit” betekent dat de professional op de werkvloer de functionaliteit op maat aangeboden krijgt. Geen starre desktops, eindeloze mails en applicaties met veel clicken en menu’s. We willen een mobiele werkplek, die samenwerken en communicatie ondersteunt en functionaliteit taakgericht aanbiedt.

 • Van uitvoering naar regie
  ICT wordt steeds belangrijker door digitalisering in het primaire proces. ICT wordt echter ook een commodity. We nemen steeds meer standaard diensten af, waardoor het beheer verandert en verschuift. Dit vraagt een regierol van de ICT organisatie: één die in dialoog is met de zorg en die de ICT dienstverlening aanstuurt.

 • Samenwerken en kwaliteit door optimale zorgsystemen
  Veel instellingen hebben één of meerdere ECDs in gebruik. Nadat de aandacht eerst lag op het administratieve proces, verschuift deze nu naar het optimaal ondersteunen van het zorgproces: inrichten en harmoniseren, methodisch werken, slim rapporteren en evalueren, integreren met zorgtechnologie en eHealth, betere planning en interactie met cliënt en verwante.

 • Professional in zijn kracht
  ICT raakt meer en meer de zorgprofessional in zijn dagelijks werk. Het stelt haar of hem in staat de zorg en administratieve taken beter te verrichten. Ook de minder computervaardige gebruiker moet mee kunnen. Door goede instructie en begeleiding worden de ICT voorzieningen beter gebruikt. De medewerker ervaart echt toegevoegde waarde. We noemen dit adoptie.

 • Beter uitnutten van data
  Registratie alleen levert niets op! Pas als gegevens worden gebruikt voor bijvoorbeeld stuurinformatie of andersoortige data-analyses kan er waarde aan worden ontleend. Hiervoor is data en informatiemanagement nodig.

 • Informatie delen door een duurzaam informatiestelsel
  Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling, eenmalige vastlegging van gegevens en regie voor de cliënt vraagt om een nieuw en duurzaam informatiestelsel. Creq participeert in initiatieven onder het Informatieberaad Zorg, zoals het Actieprogramma iWLZ en Medmij.

 • Samenhang en richting door architectuur
  Architectuur helpt bij het inrichten van de digitale wereld. Het biedt inhoudelijke samenhang en overzicht in complexe business- en ICT-transformaties. Architectuur heeft nog niet zo lang aandacht in de zorg, maar het wordt een onmisbaar instrument.

Onze partners zijn:

primevision.png
SLTN_logo_541.png

* Inhoudelijke kennis en expertise onderhouden wij door middel van een partnerschap. Echter, Creq streeft -naast het partnerschap- altijd onafhankelijkheid na. We zoeken altijd de beste oplossing voor u.