Diensten

Wat voor diensten verlenen wij?

 

 

Mensen die in de zorg werken hebben niet gekozen voor een administratieve baan, maar voor vak dat vooral gaat om het helpen van andere mensen. Het gebruik informatie en technologie is voor het leveren van goede zorg essentieel, maar het is en blijft een bijzaak. De administratieve last moet minimaal zijn, toegang tot informatie moet handig en snel, techniek moet soepel werken. Onze dienstverlening is erop gericht om dat voor de zorg te regelen.

"Met verstand van zowel de zorg als van informatie en technologie helpen we zorginstellingen om goede oplossingen te vinden, te realiseren en te laten werken."

Selectie en implementatie van een Elektronisch Cliënten dossier (ECD)

Het ECD is een belangrijk hulpmiddel voor de zorg. Het vormt de administratieve en logistieke kern van het zorgbedrijf, maar betreft ook het zorginhoudelijk dossier van de cliënten. Creq helpt zorginstellingen bij de selectie van een ECD, de inrichting en de implementatie (de zorg er slagvaardig mee laten werken).

De digitale transformatie: een nieuwe werkomgeving voor de zorg

“Leuk zo’n nieuw ECD, maar wel jammer dat we nog steeds op een vaste werkplek op kantoor moeten inloggen om erbij te kunnen…”. Net zoals andere bedrijven hebben zorginstellingen nog vaak een kantoornetwerk met werkplekken in gebruik. Medewerkers zijn echter bezig bij en met de cliënten en heel vaak is daar geen werkstation.

Pakketselectie en implementatie

De selectie en implementatie van nieuwe software raakt de processen in de organisatie. Een gefundeerde keuze voor een nieuwe applicatie die alle stakeholders het beste ondersteunt, is een proces die Creq kan begeleiden.

Architectuur in de zorg

De inzet van verschillende systemen, zowel toepassingen voor gebruikers als technische systemen, leidt op den duur tot vaak een ingewikkeld geheel. Door veranderingen, koppelingen, nieuwe werkprocessen, nieuwe systemen die oudere zouden vervangen, 

ontbreekt het in de praktijk vaak aan helder overzicht en een duidelijke structurering.

Project- en verandermanagement

Willen we de organisatie écht anders en beter laten werken, dan is aandacht voor de mens en zijn werkwijze belangrijk, zodat adoptie van de nieuwe werkwijze optreedt. Dit doen we met verschillende technieken. Een van onze hulpmiddelen is de Creqademy, ONS implementatie- en kennisportaal, om naast het contact, ook de medewerker optimaal te ondersteunen met kennis, verrijking van vaardigheden en coaching. 

Datamanagement en stuurinformatie

Slimmer werken met data ontstaat zodra er inzicht is op de gegevens binnen het bedrijf. 

Het gebruik van data in allerlei toepassingen als stuur- en verantwoordingsinformatie, data-analyses en data science, slimme apps en AI wordt steeds belangrijker. De datahuishouding van een organisatie moet daarvoor wel op orde zijn. Het vraagt integratie en ontsluiting van databronnen.

Proces- en informatiemanagement

Veel zorgorganisaties hebben de ambitie om door toepassing van digitale mogelijkheden hun dienstverlening op het hoogste niveau te brengen. Zij willen hun processen beter
inrichten met een hoge automatiseringsgraad en een optimaal serviceniveau. De basis daarvoor is een goede informatievoorziening en het denken in digitale mogelijkheden.

Werken met landelijke informatiestelsels en programma's

Wij geloven in een duurzaam en veilig informatiestelsel in de zorg, zodat:

  • De cliënt regie kan voeren en zijn informatiepositie wordt versterkt.

  • Administratieve lasten verlaagd worden, doordat we slim gegevens hergebruiken vanuit de bron.

  • Essentiële informatie op het juiste moment op de juiste plek wordt aangeboden die nodig is voor goede zorg.

Support & services

Ons team support en services kan u bij het volgende ondersteunen:

  • Functioneel applicatiebeheer van diverse applicaties denk aan ECD's, DWO-omgevingen, planning- en roosterapplicatie etc. We hebben ervaring met veel applicaties. We leveren inrichtingswerk en releasemanagement.

  • Migratieondersteuning na of tijdens een implementatie.

Herkent u jezelf in de bovenstaande tekst of wilt u meer informatie? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.