Diensten

Wat voor diensten verlenen wij?

Met verstand van zowel de zorg als van informatie en technologie helpen we zorginstellingen om goede oplossingen te vinden, te realiseren en te laten werken.

 

Mensen die in de zorg werken hebben niet gekozen voor een administratieve baan, maar voor vak dat vooral gaat om het helpen van andere mensen. Het gebruik informatie en technologie is voor het leveren van goede zorg essentieel, maar het is en blijft een bijzaak. De administratieve last moet minimaal zijn, toegang tot informatie moet handig en snel, techniek moet soepel werken. Onze dienstverlening is erop gericht om dat voor de zorg te regelen.

 

ECD

Digitale

transformatie

Architectuur

Adoptie en

begeleiding

Stuurinformatie

Support &

services

Herkent u jezelf in de bovenstaande tekst of wilt u meer informatie? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. 

Selectie en implementatie van een Elektronisch cliënten dossier (ECD)

Het ECD is een belangrijk hulpmiddel voor de zorg. Het vormt de administratieve en logistieke kern van het zorgbedrijf, maar betreft ook het zorginhoudelijk dossier van de cliënten.

Creq helpt zorginstellingen bij de selectie van een ECD, de inrichting en de implementatie (de zorg er slagvaardig mee laten werken). Wij doen ECD trajecten altijd samen met de zorg, we verdiepen ons in het (gewenste) werkproces en de zorginhoud. We kijken bij de inrichting naar de eisen en wensen vanuit de inspectie, de financiers van zorg en vanuit de beroepsgroep, maken duidelijk waar we op in gaan en houden daarbij vooral flexibiliteit en werkbaarheid voor de zorg scherp in de gaten.

 

De digitale transformatie: een nieuwe werkomgeving voor de zorg

“Leuk zo’n nieuw ECD, maar wel jammer dat we nog steeds op een vaste werkplek op kantoor moeten inloggen om erbij te kunnen…”. Net zoals andere bedrijven hebben zorginstellingen nog vaak een kantoornetwerk met werkplekken in gebruik. Medewerkers zijn echter bezig bij en met de cliënten en heel vaak is daar geen werkstation. De consequentie is dat de gebruiken en bewerken van informatie ‘op afstand’ moet gebeuren; in het hoofd of op papier. Pas later zoekt de medewerker een werkplek op en gaat digitaal aan de slag. Maar hoe mooi zou het zijn als we direct bij de informatie kunnen? Met een smartphone, een tablet of een laptop kunnen we een mobiele werkplek aanbieden aan de medewerkers. Hiertoe is het verstandig een herziening te doen van de manier waarop we applicaties ter beschikking stellen. De rol van Cloud gebaseerd werken is van betekenis.

Creq heeft veel ervaring met dergelijke trajecten; niet alleen de technische migratie, maar ook het begeleiden van de zorgmedewerkers in de nieuwe (meer ambulante) vorm van werken. Onze kennis van de werkprocessen in de zorg komt daarbij goed van pas.

 

Architectuur in de zorg

De inzet van verschillende systemen, zowel toepassingen voor gebruikers als technische systemen, leidt op den duur tot vaak een ingewikkeld geheel. Door veranderingen, koppelingen, nieuwe werkprocessen, nieuwe systemen die oudere zouden vervangen, etc. ontbreekt het in de praktijk vaak aan helder overzicht en een duidelijke structurering. Het gevolg is dat nieuwe veranderingen steeds complexer worden met minder kans van slagen. De kosten voor ICT nemen alleen maar toe.

Wij zijn informatici met kennis van de zorg. In de rol van architect brengen we de huidige situatie in kaart en adviseren over de mogelijkheden naar de toekomst toe. Het gaat hierbij zowel om vraagstukken rond applicaties, maar ook over ketenbrede gegevensuitwisseling. Het resultaat is versimpeling, verduidelijking, kostenbesparing, betere dienstverlening en meer wendbaarheid.

 

Adoptie en begeleiding

Veel initiatieven en veranderingen hebben impact op de gebruikersorganisatie. Medewerkers in de zorg willen we goed begeleiden bij die veranderingen, zeker als het te maken heeft met kritisch gebruik van informatie met directe invloed op de kwaliteit van de zorg. Wij nemen de mensen mee en gaan samen met hen de reis maken naar de nieuwe bestemming. Door training, coaching en begeleiding helpen wij de organisatie om kennis te maken met nieuwe technologie, nieuwe apparaten, nieuwe werkprocessen en nieuwe applicaties.

 

Stuurinformatie

Stuurinformatie bestaat uit rapporten met financiële, productie en HR-informatie, specifieke vragen en dashboards. In de praktijk blijkt de stuurinformatie bij instellingen problemen op te leveren. Zo gaat het samenstellen van de periodieke rapporten (bijvoorbeeld MIC en VBM) vaak gepaard met handmatig werk, meestal in Excel. De aansluiting van de financiële en productie-informatie is vaak niet automatisch, specifieke rapporten vragen expertise die niet altijd voorhanden is, etc. Dashboards met actuele stuurinformatie zijn van groot belang nu veel instellingen overgaan op zelfsturing. Er zijn inmiddels diverse oplossingen beschikbaar, de getoonde informatie is vaak niet naar wens.

De bijdrage van Creq in het verbeteren richt zich op het definiëren van de informatiebehoefte, het proces om dit te bewerkstelligen, het selecteren van een leverancier en een technische oplossing en het ondersteunen bij de realisatie en implementatie.

Support & services

Ons team support en services kan u bij het volgende ondersteunen:

  • Functioneel applicatiebeheer van diverse applicaties denk aan ECD's, DWO-omgevingen, planning- en roosterapplicatie etc. We hebben ervaring met veel applicaties. We leveren inrichtingswerk en releasemanagement.

  • Migratieondersteuning na of tijdens een implementatie.

Medewerkers support en services kunnen fungeren als vraagbaak, bieden ondersteuning bij het bijhouden en wijzigen van documentatie, kunnen helpen bij het initieel vullen van een nieuw systeem en geven 1-op-1 aandacht indien gewenst.

  • On- en offside support mocht de organisatie support voor bepaalde tijd nodig hebben, dan bieden wij dat offside: de support vindt plaats vanaf ons kantoor te Zoetermeer.  En/of onside: wij zijn aanwezig op de locatie(s) van voorkeur.

Naast de aanwezige kennis, bieden wij ook verschillende soorten instructiemateriaal. Denk aan werkinstructies, infographics instructiefilmpjes en/of eLearning.

E: info@creq.nl

T: 079-3162591

Delftsewallen 26

2712 AS Zoetermeer

© 2018 BY CREQ